Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

994. Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe, stran 2605.

Na podlagi šestega odstavka 474. člena in drugega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 - popr.) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obliko in vsebino posebnega obrazca družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo iz 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 - popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter obliko in vsebino posebnega obrazca akta o ustanovitvi družbe z enim družbenikom iz 523. člena zakona.
2. člen
(obrazec družbene pogodbe)
Družbeniki lahko sklenejo družbeno pogodbo na posebnem obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
(obrazec akta o ustanovitvi)
Družbenik lahko sklene akt o ustanovitvi na posebnem obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 2. člen pa se začne uporabljati s 1. novembrom 2007.
Št. 007-105/2006-19
Ljubljana, dne 13. februarja 2007
EVA 2006-2111-0048
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost