Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5021. Popravek Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI), stran 13614.

V Zakonu o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) dajem
P O P R A V E K
Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI)
I. V prvem odstavku 33. člena se 2. točka pravilno glasi:
»2. za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov:
– 2. in 4. točka 165. člena,
– 5. točka prvega odstavka ter tretji in četrti odstavek 167. člena,«.
II. Prvi odstavek 38. člena se pravilno glasi:
»(1) V zvezi z naslednjimi izdajami dolžniških vrednostnih papirjev, ki:
1. se glasijo na znesek, ki ni manjši od zneska 1.000 eurov ali od zneska v drugi valuti, ki je skoraj enak znesku 1.000 eurov, ali
2. vsebujejo enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega imetnik pridobi pravico zahtevati katere koli prenosljive vrednostne papirje ali plačilo denarnega zneska, pod pogojem, da izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev ni hkrati izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja, je matična država članica izdajatelja tista država članica, ki jo izbere izdajatelj, ponudnik oziroma oseba, ki zahteva uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, med naslednjimi državami članicami:
– država članica, v kateri ima izdajatelj registriran svoj sedež,
– država članica, v kateri so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se taka uvrstitev zahteva, ali
– država članica, v kateri se vrednostni papirji ponujajo javnosti.«.
III. V šestem odstavku 193. člena se beseda »organizira« pravilno glasi »organizirala«.
Št. 450-12/93-11/56
Ljubljana, dne 29. oktobra 2007
EPA 1418-IV
Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Lovro Lončar l.r.

AAA Zlata odličnost