Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4443. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe, stran 12070.

Na podlagi 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30. 6. 2006), v skladu z 10 in 83. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno besedilo, objavljeno v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 5, z dne 1. 11. 1999 in spremembe in dopolnitve, objavljene v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 4, z dne 29. 9. 2001) ter 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 60/07) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, UPB2, Uradni list RS, št. 22/06, 60/07) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 9. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe
I.
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe do leta 2010:
Alenu Liliću, Podgrajska ulica 3, 6250 Ilirska Bistrica, po poklicu fizioterapevt, po izobrazbi dipl. fizioterapevt.
II.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2007
Ilirska Bistrica, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost