Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 11524.

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1. člen
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04 in 31/05) se v II. točki za 8. poglavjem »Zdravstveno varstvo športnikov« doda novo 9. poglavje, ki se glasi:
»9. Preventivno zdravstveno varstvo za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke
Namen preventivnega zdravstvenega varstva za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki je zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke, ki se izvaja po Programu preventivnega zdravstvenega varstva za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke (v nadaljnjem besedilu: program SVIT).
9.1. Preventivni pregledi
Preventivni zdravstveni pregled za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke (v nadaljnjem besedilu: preventivni pregled po programu SVIT) se opravi pri moških in ženskah v starosti od 50 do 69 let vsaki dve leti.
Preventivni zdravstveni pregled po programu SVIT obsega:
– vabila k sodelovanju v programu,
– pošiljanje seta za odvzem vzorca,
– laboratorijski pregled vzorca,
– obvestila o rezultatih preiskav,
– ustrezna nadaljnja diagnostika (presejalna kolonoskopija s histologijo, prva konziliarna obravnava oseb z odkritim rakom debelega črevesa in danke).
9.2. Izvajanje, organiziranje in vodenje programa SVIT
Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog Zdravstvenega sveta imenuje javni zdravstveni zavod (v nadaljnjem besedilu: nosilec programa), ki program SVIT izvaja ter organizira, vodi, koordinira, spremlja in evalvira delo drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru programa SVIT.
Izvajanje zdravstvenih storitev v okviru programa SVIT mora potekati skladno s standardi kakovosti. Nosilec programa standarde kakovosti in smernice za delo objavlja na svoji spletni strani.
9.3. Preverjanje poteka programa
Za strokovno podporo, sprejem standardov kakovosti, preverjanje in oceno poteka programa SVIT minister imenuje programski svet, v katerem so zastopani predstavniki splošne/družinske medicine, onkologije, interne medicine, patologije, abdominalne kirurgije in javnega zdravja.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-34/2007-1
Ljubljana, dne 5. septembra 2007
EVA 2006-2711-0019
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost