Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

345. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, stran 751.

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o pripravi zaključnega računa državnega
in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
1. člen
V Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06) se v prvem odstavku 10. člena spremeni 8. točka tako, da se glasi:
''8. oceno notranjega nadzora javnih financ. Oceno proračunski uporabniki pripravijo v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga tega navodila in njegov sestavni del. Podpisano izjavo proračunski uporabniki hranijo kot trajno gradivo;''.
2. člen
V prvem odstavku 16. člena se spremeni 8. točka tako, da se glasi:
''8. oceno notranjega nadzora javnih financ. Oceno proračunski uporabniki pripravijo v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ iz priloge tega navodila. Podpisano izjavo posredni proračunski uporabniki hranijo kot trajno gradivo;''.
3. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-910/2006/2
Ljubljana, dne 10. januarja 2007
EVA 2006-1611-0213
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost