Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007

Kazalo

1934. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, stran 5118.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04 in 84/05) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06 in 21/07) se v prilogi v I. delu:
a) v 1. točki:
1. v prvi razpredelnici številka »34« nadomesti s številko »32«, številka »7« pa s številko »6«;
2. v drugi razpredelnici številka »31« nadomesti s številko »29«, številka »7« nadomesti s številko »6«, številka »3« pa s številko »2«.
b) v 2. točki besedilo druge alinee spremeni, tako da se glasi:
»v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica – Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje – južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana – Obrežje, Veliki Gaber – južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana – Obrežje, Velika Loka – južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana – Obrežje in Mirna peč – južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana – Obrežje
in
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-27/2007/17
Ljubljana, dne 2. aprila 2007
EVA 2007-2511-0097
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost