Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5400. Sklep o javni razgrnitvi predloga medobčinskega lokacijskega načrta za del poselitvenega območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci, stran 14003.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; ZUrep-1), 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 – prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03, 6/03 in 12/05) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) sta župan Mestne občine Ptuj in župan Občine Markovci sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga medobčinskega lokacijskega načrta za del poselitvenega območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci
1.
Javno se razgrne predlog medobčinskega lokacijskega načrta za del poselitvenega območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero, v Občini Markovci, ki ga je pod številko 185-LN/06, z datumom oktober 2006, izdelala družba Urbis, d.o.o., iz Maribora.
2.
Ptujsko jezero omogoča tudi razvoj navtičnega turizma, šport in rekreacijo. Reka Drava in jezero sta uvrščena v območje »Natura 2000«, s poudarkom varovanja ptic, zlasti v zimskem času.
Za izvajanje Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in jezeru, ki je bil sprejet v oktobru 2006, je potrebno urediti pristanišča, vstopno izstopna mesta in plovbne poti. Medsebojne usklajenosti obravnava razgrnjeni predlog medobčinskega lokacijskega načrta.
3.
Javna razgrnitev predloga medobčinskega lokacijskega načrta bo v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 2 (mala sejna soba, prvo nadstropje) in v prostorih Občine Markovci, Markovci 43 (sejna soba).
Javna razgrnitev bo od torka, 19. 12. 2006 do vključno četrtka, 18. 1. 2007.
4.
V času javne razgrnitve bosta javni obravnavi predloga medobčinskega lokacijskega načrta izvedeni v sredo, 10. 1. 2007, ob 16. uri na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj in ob 18. uri na sedežu Občine Markovci, Markovci 43.
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu medobčinskega lokacijskega načrta na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
6.
Ta sklep so objavi v Uradnem listu RS in v časopisu Štajerski tednik.
Št. 350-05-538/2005
Ptuj, dne 30. novembra 2006
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
 
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina