Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

527. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1334.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet Občine Rogatec, na 22. redni seji dne 30. 1. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1205/2 pašnik v izmeri 184 m2 in parc. št. 1117/2 pašnik v izmeri 2322 m2, ki sta v zemljiški knjigi vpisani v vl. št. 321 k.o. Donačka Gora.
2
Nepremičnini, ki sta navedeni v 1. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz vl. št. 321 k.o. Donačka Gora in se zanju odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0001/2006-22
Rogatec, dne 30. januarja 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost