Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3295. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006, stran 8120.

Na podlagi 5., 6., in 7. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006
1. člen
(1) V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006 (Uradni list RS, št. 9/06) se druga alinea drugega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»– izpolnjen obrazec »Podatki o pridelku energetskih rastlin, namenjenih za proizvodnjo biogoriva za leto 2006« najkasneje do 31. avgusta 2006 v primeru oljne ogrščice ter najkasneje do 10. oktobra 2006 v primeru drugih energetskih rastlin ter«.
(2) Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– izpolnjen obrazec »Obvestilo prvega predelovalca oziroma zbiralca o količinah prevzetih surovin za biogorivo« najkasneje do 30. septembra 2006 v primeru oljne ogrščice ter najkasneje do 25. oktobra 2006 v primeru drugih energetskih rastlin.«.
2. člen
Za četrtim odstavkom 21. člena se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Pri izboru kmetijskih gospodarstev za kontrolo na kraju samem se pri analizi tveganja, razen dejavnikov, opredeljenih v drugem odstavku 27. člena Uredbe 796/2004/ES, upoštevajo še naslednji dejavniki:
– kmetijska gospodarstva, ki vlagajo zahtevek za praho,
– kmetijska gospodarstva, ki prvič vlagajo zahtevke,
– kršitev zahtev navzkrižne skladnosti za ukrepe predhodnega leta.
(6) Pri opravljanju nadzora na področju identifikacije in registracije živali kmetijski ali veterinarski inšpektor ukrepa v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 494/98 (UL L št. 60 z dne 28. 2. 1998, str. 78)«.
3. člen
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Postopki ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel so določeni v priročniku za kontrole na kraju samem, ki ga pripravi agencija.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00715-24/2006/8
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-2311-0143
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti