Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006

Kazalo

2145. Spremembe in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, stran 5414.

Na podlagi 62. člena Statuta OZG (Uradni list RS, št. 107/05 z dne 29. 11. 2005) je svet Osnovnega zdravstva Gorenjske na 14. seji dne 16. 2. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T E V
S T A T U T A
Osnovnega zdravstva Gorenjske
1. člen
V 39. členu Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 107/05) se doda peti odstavek, in sicer:
»Direktor zavoda lahko začasno imenuje tudi v. direktorja OE, za dobo največ 12. mesecev.«.
2. člen
Za XV. poglavjem se doda novo XVI. poglavje, prejšnji poglavji XVI. in XVII. pa se spremenita v poglavji XVII. in XVIII.:
»XVI. OBRAMBA IN ZAŠČITA
57.a člen
OZG v skladu z zakonom sprejme obrambni načrt. Direktor zavoda je vodja obrambnih priprav in sprejema obrambni načrt, skrbi za strokovno izvajanje obrambnih priprav in priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za njihovo stanje.
OZG je dolžan zagotoviti v skladu z določili in smernicami pristojnih organov izvajanje nalog za opravljanje storitev v vojni.
57.b člen
OZG je dolžan na podlagi sklepov pristojnih organov organizirati narodno in civilno zaščito.«.
3. člen
Spremembe statuta OZG začnejo veljati, ko jih sprejme svet OZG in ko ustanoviteljice podajo soglasje k Statutu OZG, upoštevaje 61. člen statuta. Sprememba statuta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Sveta OZG
Tatjana Primožič, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost