Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

762. Sklep o cenah programov vrtca, stran 1821.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03), 19., 20. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 16. 12. 2004, Občinski svet občine Vipava na seji dne 3. 2. 2005, sprejel
S K L E P
o cenah programov vrtca
1
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina se s 1. 2. 2005 povečajo za 10% in znašajo mesečno na otroka:
                        Skupna   Strošek hrane
                     cena v SIT       v SIT
----------------------------------------------------------------------
DNEVNI PROGRAMI
1. Oddelki od 1–3 leta           98.656,00     8.961,00
2. Oddelek od 2–3 leta           87.746,00     8.961,00
3. Oddelki od 3–6 let           65.774,00     8.961,00
 
POLDNEVNI PROGRAMI
4. Oddelki od 1–3 leta           74.004,00     6.730,00
5. Oddelki od 1–3 leta brez kosila     64.308,00     2.576,00
6. Oddelek od 2–3 leta           65.810,00     6.730,00
7. Oddelek od 2–3 leta brez kosila     56.406,00     2.678,00
8. Oddelki od 3–6 let           49.854,00     6.730,00
9. Oddelki od 3–6 let brez kosila     44.702,00     2.678,00
10. Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za
posamezni program, ki jo plačajo starši, znaša 770,00 SIT.
2
Če vrtec oblikuje kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja, se upošteva cena programa, glede na starost otroka.
Za posamezne dnevne odsotnosti otroka se mesečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec.
3
Za opravičeno odsotnost otroka (bolezen) nad 25 koledarskih dni, obračuna vrtec plačilo staršev tako, da, poleg zmanjšanja plačil za stroške hrane iz drugega odstavka 2. točke, še zmanjšano plačilo v višini 50% mesečne cene programa, zmanjšane za stroške hrane. Starši dokazujejo upravičeno odsotnost s pisno izjavo.
V času poletnih počitnic, od 20. junija do 10. septembra, so starši za prijavljeno odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni, oproščeni enomesečnega plačila.
Zmanjšano plačilo za opravičeno odsotnost in oprostitev plačila iz prvega in drugega odstavka te točke veljata le za otroke s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina in Vipava.
Razliko do polne cene iz prvega odstavka in oprostitev iz drugega odstavka tega člena, zmanjšano za stroške hrane, obračuna vrtec za otroke s stalnim bivališčem občinama Ajdovščina in Vipava.
V primeru, da druga občina stalnega bivališča otroka, prevzame obveznosti doplačila, lahko vrtec obračuna staršem zmanjšano plačilo po prvem in drugem odstavku te točke.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 385-10/2003
Ajdovščina, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost