Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4736. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče, stran 11600.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – spr.), 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 62/99, 49/05) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95 odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 94/00 – skl. US, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 77/04 – odl. US, 72/05), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US, 119/02 – odl. US, 40/03 – odl. US) je Občinski svet Občine Radeče na 22. redni seji dne 23. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
1.
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine Radeče za leto 2006.
2.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za območje Občine Radeče znaša v decembru 2005, 177.375,00 SIT in se med letom valorizira v skladu z indeksi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3.
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od povprečne gradbene cene.
4.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 20% od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (10% individualna raba in 10% kolektivna raba).
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 03200-22/2005-13
Radeče, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l.r.

AAA Zlata odličnost