Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3770. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami, stran 8965.

Na podlagi 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 117/04), Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) pogodbeni stranki zastopnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana in
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za storitve, Dimičeva 9, Ljubljana
in zastopnik delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Dalmatinova 4, Ljubljana
skleneta
A N E K S š t. 2
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
1. člen
Znesek uskladitve za leto 2005 znaša 5.850 SIT, kar v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 predstavlja uskladitve plač iz naslova stopnje rasti življenjskih potrebščin brez alkohola in tobaka ter iz naslova produktivnosti.
2. člen
Plača delavcev za katere velja ta kolektivna pogodba se prvič poveča za znesek uskladitve iz 1. člena tega Aneksa za delo opravljeno v mesecu septembru 2005.
3. člen
Ta Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 9. 2005 dalje.
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za poslovanje z nepremičninami
Predsednik
Mag. Janez Frelih l. r.
 
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Predsednica
Dragica Andlovič l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za storitve
Predsednica
Zofija Kukovič l. r.
 
Republiški odbor za poslovanje
z nepremičninami
Predsednik
Vladimir Stopar l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 22. 9. 2005 pod zap. št. 46/7 in št. spisa 02047-2/2004/4.

AAA Zlata odličnost