Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2005 z dne 10. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2005 z dne 10. 2. 2005

Kazalo

376. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, stran 1003.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 8/96) so Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 15. redni seji, dne 25. 11. 2004, na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99), Občinski svet občine Podčetrtek na 15. redni seji, dne 28. 10. 2004, na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), Občinski svet občine Rogatec na 13. redni seji, dne 29. 10. 2004, na podlagi 16. člena Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01), Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni seji, dne 27. 10. 2004, na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01), Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 14. redni seji, dne 28. 10. 2004, na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/91) in Občinski svet občine Kozje na 15. redni seji, dne 7. 10. 2004, na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/00) sprejeli
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02 in 34/02 – popr.).
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
N 85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
K 74.853 Druga splošna tajniška opravila
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.«
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-02/04
Šmarje pri Jelšah, dne 8. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jože Pregrad l. r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.