Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005

Kazalo

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj, stran 5552.

Na podlagi 39. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00) je Svet Mestne občine Kranj na 25. seji dne 25. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena odloka in se glasi:
»Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja in strokovno delo v knjižnici, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.«
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka, in sicer se doda nova, zadnja alinea, ki se glasi:
»– če bo opravljal tudi vodenje strokovnega dela, mora imeti opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije.«
3. člen
Spremeni se 1. odstavek 13. člena odloka, in sicer se doda nova alinea, ki se glasi:
»– ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-0029/2005-47/11
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.