Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

176. Odlok o predkupni pravici Občine Pivka, stran 387.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 ter 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 19. seji dne 16. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Pivka
1. člen
S tem odlokom se določa območje, na katerem velja predkupna pravica Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah.
2. člen
Predkupna pravica občine je izključena v primerih, ki jih določa zakon o urejanju prostora.
3. člen
Območje predkupne pravice po tem odloku obsega del poselitvenega območja in sicer območje parcel št. 141/1, 141/2, 141/3 in 139, vse k.o. Radohova vas, v obsegu kot jih določa zemljiški kataster na dan sprejema tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-19/04
Pivka, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.