Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2005 z dne 1. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2005 z dne 1. 4. 2005

Kazalo

1156. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše za leto 2005, stran 3172.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 2. in 26. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ruše, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ruše, je skupščina OOZ Ruše na 4. seji dne 4. 3. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše za leto 2005
I
Članarino mesečno plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ruše (v nadaljevanju: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju občin Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 4,46% od najnižje bruto pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,23% od najnižje bruto pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,95% od najnižje bruto pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblika njihovega združevanja) mesečno v višini 3.000 SIT;
– prostovoljni člani – pravne in fizične osebe – polovico zneska članarine, ki jo plačujejo člani iz prvega odstavka I. točke tega sklepa.
III
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma, ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ruše določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz prve točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Ruše.
VIII
Območna obrtna zbornica Ruše pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
Predsednik
OOZ Ruše
Marijan Hertiš, univ.dipl.inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina