Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004

Kazalo

744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica, stran 1877.

Na podlagi zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet občine Ribnica na 8. redni seji 5. februarja 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
1. člen
V 5. členu se pod točko 1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:"Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo in šport in udeležba na univerziadi."
Pod točko 3. Kakovostni šport se drugi odstavek spremeni tako, da se za besedama "panožnih zvez" črta besedilo: "ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih" in nadomesti z naslednjim besedilom: "ki se letno udeležijo najmanj petih tekmovanj organiziranih znotraj uradnih tekmovalnih sistemov."
Pod točko 4. Vrhunski šport se v prvem odstavku za besedo "razreda" doda naslednje besedilo: "in se letno udeležijo najmanj petih tekmovanj organiziranih znotraj uradnih tekmovalnih sistemov."
Pod točko 6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu se v prvem stavku za besedo "športu" doda naslednje besedilo: "za dosežen naziv ali uspešno opravljen licenčni seminar v letu pred razpisom."
2. člen
V 7. členu se k drugemu odstavku doda besedilo: "Sofinanciranje najemnine pod točkami 1., 2., 3., 4., in 5. iz 5. člena tega pravilnika se skladno s točkovnikom, ki je priloga k temu pravilniku in z letnim programom športa finančno ovrednoti. Izvajalci, ki izvajajo dejavnost v objektih v lasti Občine Ribnica, uporabljajo objekte v odobrenem obsegu skladno z urnikom, ki ga sestavi upravljavec objekta."
3. člen
Priloga k pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica -Točkovanje, se dopolni tako, da se:
– Tabela 3: Kakovostni šport v celoti črta in nadomesti z novo tabelo.
– V tabeli 6: Izobraževanje strokovnih kadrov, se črta program licenčnega seminarja za sodnike.
– Tabela 8: Planinarjenje se v celoti črta.
Pojasnilo k točkovanju se črta in v celoti nadomesti z novim.
4. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem občinskem glasilu Občine Ribnica.
Št. 1-65-1/2004
Ribnica, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti