Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega in vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Sv. Andraž, stran 16941.

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih zavodih (Uradni list RS; št. 12/91-I, 55/92, 13/93, 66/93 in 8/96), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/06 in 23/96), 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) ter 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) sta Občinski svet občine Cerkvenjak na 7. izredni seji dne 21. 9. 2004 in Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 4. redni seji dne 8. 5. 2003 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega in vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž (Uradni list RS, št. 77/02), se tekst »Podružnična šola Sveti Andraž« nadomesti s tekstom, ki se glasi: »Podružnična šola Vitomarci«.
2. člen
V 2. členu se druga alinea spremeni, tako da se glasi: »Podružnična šola Vitomarci, Vitomarci 42, 2255 Vitomarci«.
3. člen
V tretjem in sedmem odstavku 9. člena odloka se besedilo »Podružnična šola Sv. Andraž« nadomesti s »Podružnična šola Vitomarci«.
4. člen
V tretjem odstavku 12. člena odloka se besedilo »Podružnična šola Sv. Andraž« nadomesti z besedilom »Podružnična šola Vitomarci«.
5. člen
V četrtem odstavku 14. člena se alinea »– enega iz Podružnične šole Sv. Andraž« nadomesti z novo alineo, ki se glasi:
»– enega iz Podružnične šole Vitomarci«.
6. člen
V predzadnjem odstavku 47. člena se tekst »podružnične šole Sv. Andraž« nadomesti s tekstom, ki se glasi: »podružnične šole Vitomarci«.
7. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 64/2003-330-1
Sveti Andraž
v Slovenskih goricah, dne 21. septembra 2004.
Župan
Občine Sveti Andraž
Franci Krepša l. r.
 
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost