Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6277. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče, stran 16933.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – spr.), 101. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče (Uradni list RS, št. 62/99) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 94/00 – skl. US, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 77/04 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US, 119/02 – odl. US, 40/03 – odl. US) je Občinski svet občine Radeče na 2. izredni seji dne 29. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
1
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine Radeče za leto 2005.
2
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za območje Občine Radeče znaša v decembru 2004, 173.049,13 SIT in se med letom valorizira v skladu z indeksi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od povprečne gradbene cene.
4
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 20% od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (10% individualna raba in 10% kolektivna raba).
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 03220-2/2004-3
Radeče, dne 29. decembra 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost