Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2004 z dne 25. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2004 z dne 25. 10. 2004

Kazalo

4772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 13759.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter 19. in 68. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 14. redni seji dne 11. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
1. člen
Ta odlok določa spremembo in dopolnitev Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95) in dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 59/04).
2. člen
V 9. členu sprememb in dopolnitev odloka se dodata šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Občina s tem odlokom za nedoločen čas, prenaša izvajanje obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v naselju Mirna z okolico neposredno, v opravljanje družbi DANA d.d, s sedežem Glavna cesta 34, Mirna.
Občina in družba DANA d.d. Mirna uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka s pogodbo.«
3. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00205-1/2004
Trebnje, dne 11. oktobra 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.