Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3984. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode, stran 10719.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode
1. člen
V Uredbi o koncesiji za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode (Uradni list RS, št. 13/03) se za 12. členom doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 10. člena te uredbe in ne glede na določbe predpisa, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini, je za leto 2004 od 1. avgusta dalje celotno plačilo za koncesijo namenjeno občinam, pri čemer se plačilo za koncesijo razdeli med občine v skladu z določbami koncesijske pogodbe.
(2) Občinam se izjemoma za leto 2004 plača tudi dodatno enkratno nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi hidroelektrarn na reki Savi na območju občin.
(3) Višina plačila za nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka je 7,000.000 SIT.
(4) Plačilo za nadomestilo za omejeno rabo prostora plača večinski lastnik koncesionarja, med občine pa se razdeli na način iz prvega odstavka tega člena, plača pa se v petih enakih mesečnih obrokih, pri čemer se plača prvi obrok nadomestila za mesec avgust.
(5) Plačilo za nadomestilo za omejeno rabo prostora za hidroelektrarne na reki Savi se ne upošteva kot lastni prihodek občine pri izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-17
Ljubljana, dne 3. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0239
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina