Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2004 z dne 23. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2004 z dne 23. 1. 2004

Kazalo

328. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba, stran 642.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 5/01, 14/01, 8/02 in 2/03), je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 11. seji dne 22. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba
1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 5/01, 14/01, 8/02 in 2/03) se spremeni tako, da se 2. člen v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, ter tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se:
I. spremeni število točk po posameznih conah v točki A. Stanovanjska, in sicer prva alinea tako, da se glasi:
»– za stalno bivanje (tudi domovi) in garaže          20  15  10«
  II. za drugo alineo doda tretja alinea, ki se glasi:
»– zapuščeni, nenaseljeni objekti               100  80  60«
  III. črta besedilo točke C. in nadomesti
z naslednjim besedilom:
» C) Nezazidana stavbna zemljišča:
– nezazidana stavbna zemljišča, na katerih
velja prostorski izvedbeni akt                 25  20  15
– druga nezazidana stavbna zemljišča              20  10  5«
3. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da:
– se v prvem odstavku v drugi alinei črta piko ter doda »in Vrtojba«,
– se v celoti črta tretja alinea,
– četrta alinea postane tretja alinea.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena odloka tako, da se glasi:
»Vrednost točke za leto 2004 znaša 0,8694 SIT«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za odmero nadomestila za leto 2004.
Št. 032-01-11/2003-6
Šempeter pri Gorici, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti