Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1846. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej, stran 5109.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 2. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Izvajalec gospodarske javne službe izdaja:
– soglasje k prostorskim izvedbenim aktom v skladu z zakonodajo o urejanju prostora,
– soglasje k dovoljenjem za poseg v prostor in
– projektne pogoje za poseg v prostor v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev objektov.
Uporabnik gospodarske javne službe predloži k vlogi za pridobitev soglasja k dovoljenjem za poseg v prostor in za pridobitev projektih pogojev za poseg v prostor v skladu z zakonodajo o graditvi objektov, ki zadeva infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb oziroma idejno zasnovo pri vlogi za pridobitvi projektnih pogojev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-66/04-II
Veržej, dne 2. marca 2004.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti