Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003

Kazalo

5417. Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja, stran 17390.

Na podlagi osmega odstavka 16. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa metode in pogoje za ugotavljanje podatkov o čistosti, kalivosti, teži in številu kalivih ali vitalnih semen v partiji semena gozdnega drevja (v nadaljnjem besedilu: seme), ki se trži, in jih mora vsebovati dobaviteljev dokument, ter trajanje veljavnosti teh podatkov.
Za gozdno drevje po tem pravilniku se štejejo vrste iz seznama drevesnih vrst in umetnih križancev.
2. člen
(metode)
Za ugotavljanje podatkov iz prejšnjega člena se uporabljajo metode za vzorčenje in testiranje semena Mednarodnega združenja za testiranje semena (International Seed Testing Association, ISTA), ki so objavljene v strokovnih publikacijah tega združenja.
3. člen
(veljavnost podatkov)
Rezultati testiranja iz prejšnjega člena se lahko uporabljajo kot podatki za seme na dobaviteljevih dokumentih največ eno leto po zaključku testiranja.
4. člen
(pogoji za ugotavljanje podatkov)
Vzorčenje in testiranje semena iz drugega člena tega pravilnika lahko izvaja:
– dobavitelj, ki je partijo semena pridelal, jo skladišči oziroma trži, ali
– pravna ali fizična oseba v imenu in za račun dobavitelja.
Za pravilno uporabo vzorčenja in točnost ugotovljenih podatkov za seme odgovarja oseba, ki je seme testirala.
5. člen
(zapisovanje rezultatov)
O testiranju semena se morajo voditi zapisi, iz katerih je razviden način vzorčenja, uporabljen test, datum in rezultati testiranja ter identifikacijski podatki za partijo semena, ki je bila testirana.
6. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 322-04-19/2003/2
Ljubljana, dne 8. decembra 2003.
EVA 2001-2311-0124
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 1999/105/ES.

AAA Zlata odličnost