Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003

Kazalo

4689. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmartno pri Litiji, stran 14678.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji z dne 16. 10. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
V statutu Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03), se črta besedilo 2. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Območje Občine Šmartno pri Litiji je razdeljeno na naslednje krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Liberga, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico,
– Krajevna skupnost Kostrevnica, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje,
– Krajevna skupnost Velika Štanga, ki obsega območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in Velika Štanga,
– Krajevna skupnost Štangarske Poljane, ki obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama,
– Krajevna skupnost Primskovo, ki obsega območje naselij Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič,
– Krajevna skupnost Razbore, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica,
– Krajevna skupnost Jablaniška dolina, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze,
– Krajevna skupnost Javorje, ki obsega območje naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata,
– Krajevna skupnost Vintarjevec, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec,
– Krajevna skupnost Zavrstnik, ki obsega območje naselja Zavrstnik.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/2003
Šmartno pri Litiji, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost