Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4304. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2002, stran 13649.

Na podlagi 96., 97., in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 7. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2002
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev proračuna finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu znašajo:
--------------------------------------------------------------------------------
Občinski proračun  Bilanca prihodkov    Račun finančnih        Račun
v SIT        in odhodkov       terjatev in naložb   financiranja
--------------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki    510,789.162,84
Skupaj odhodki    532,548.733,94
Primanjkljaj      21,759.571,10
--------------------------------------------------------------------------------
                                  32.447.313,83
--------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-09/2003-1
Kungota, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost