Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4221. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2002, stran 13351.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Sv. Andraž v Slov. goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sv. Andraž v Slov. goricah na 5. redni seji dne 9. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine
Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:     v tisoč tolarjev
 
– prihodke v višini                 151.104
– odhodke v višini                  126.954
– presežek prihodkov nad odhodki           24.150
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 2002 v višini 24.150 tisoč tolarjev se prenese v splošni sklad občine Sv. Andraž v Slov. goricah in se lahko uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 2003 po zakonu o javnih financah.
4. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
Št. 403-03-03
Vitomarci, dne 9. septembra 2003.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost