Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3959. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja, stran 12257.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popr. sklepa US, 59/99 - odl. US, 70/00, 100/00, 16/02 - sklep US in 51/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 6. seji dne 31. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja
I
S tem sklepom zemljišča s parc. št. 224/13 (dvorišče) 54 m2, 224/12 (neplodno) 61 m2 in 224/16 (dvorišče) 33 m2 vse k.o. Markovci, ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 106, ki je splošno ljudsko premoženje – upravni organ Občine Ptuj, preneha biti splošno ljudsko premoženje in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa, v smislu zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01) postane lastnina Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/03-5
Markovci, dne 31. julija 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost