Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3882. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni spomenik državnega pomena, stran 12035.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko 1435/3, k.o. Gradišče. Meja spomenika je bila določena na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 z dne 17. 2. 2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS).“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-13
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-3511-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost