Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003

Kazalo

3097. Odlok o predkupni pravici Občine Kidričevo, stran 9959.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 89/99, 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 1. izredni seji Občinskega sveta občine Kidričevo, dne 18. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Kidričevo
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine Kidričevo kot predkupne upravičenke na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990, dopolnjen v letu 1994 (Uradni vestnik Občin Ptuj in Ormož, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94), za območje Občine Kidričevo dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 49/97).
3. člen
Območje predkupne pravice je določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje je meja določena v natančnosti preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode je za določitev trase potreben parcelni načrt kot sestavni del strokovnih podlag.
4. člen
Občina Kidričevo bo uveljavljala predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka zlasti za naslednje namene:
1. gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s komunalnega področja;
2. gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje in varstva, izobraževanja, športa, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
3. gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz 1. in 2. točke tega člena.
5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Kidričevo, lokacijske dokumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti na Ptuju.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-20/03
Kidričevo, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti