Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2624. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Velika Polana, stran 6080.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 4. seji dne 24. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Velika Polana
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) se spremeni 44. člen tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino«.
2. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-2/03
Velika Polana, dne 10. februarja 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.