Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1917. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona, stran 4621.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 5. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Gornja Radgona na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih, oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje Občine Gornja Radgona, razen območij kmetijskih zemljišč, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95 in 82/99) in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95 in 82/99).
3. člen
Območja poselitve (stavbna zemljišča), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena z akti iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-09-23/2003
Gornja Radgona, dne 11. aprila 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost