Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1846. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2001, stran 4528.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine
Kidričevo za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Kidričevo so bili v letu 2001 realizirani v naslednjih zneskih:
                               V SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Skupaj prihodki                  721,472.623
2. Skupaj odhodki                  521,656.349
3. Proračunski presežek (1.- 2.)           199,816.274
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil           25,320.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   11,000.000
6. Prejeta minus dana posojila            14,320.000
7. Skupni presežek (1.+4.)-(2.+5.)          214,136.274
 
                              V SIT
C) RAČUN FINANCIRANJA
8. Zadolževanje                        -
9. Odplačilo dolga                       -
10. Neto zadolževanje (8.-9.)                  -
  POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           214,136.274
3. člen
Presežek prihodkov in drugih prejemkov v višini 214,136.274 SIT se po zaključnem računu proračuna za leto 2001 razporedi v proračun Občine Kidričevo za leto 2002.
4. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 10.822.000 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2002.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03/03
Kidričevo, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti