Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2002, stran 4383.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št, 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 4. seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Markovci.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2002 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I   Prihodki                  729,479.643,02
II.  Odhodki                   582,986.406,01
III.  Proračunski presežek            146,493.237,01
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja         –
    Kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje
    Kapital. del.                 3,000.000,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
    Kapitalskih deležev             –3,000.000,00
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na
    Računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      143,493.237,01
3. člen
Saldo sredstev na računu proračuna Občine Markovci za leto 2002 v višini 143,493.237,01 SIT se uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Markovci za leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/03-1
Markovci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti