Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1489. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci, stran 4092.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98, 29/00 in 59/00) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na seji, dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
1. člen
Zadnji odstavek 17. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci (Uradni list RS, št. 67/01) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Tajnik občine mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo pravne, upravne, ekonomske, tehnične ali organizacijske smeri.«
2. člen
V 18. členu se črta zadnji odstavek.
3. člen
V zadnjem stavku 22. člena se vejica za besedo »potrebi« nadomesti s piko, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
4. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/5-72/III-2003
Beltinci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina