Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4670. Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu, stran 10222.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 52/02), drugega odstavka 49. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02) in za izvrševanje 31. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu
1. člen
Ta pravilnik določa enotni obrazec prijave za inšpekcijski pregled pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki mora biti pred uvozom inšpekcijsko pregledana (v nadaljnjem besedilu: enotni obrazec prijave).
Enotni obrazec prijave je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti so rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama V.B v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
2. gozdni reprodukcijski material so semenski material, deli rastlin in sadilni material drevesnih vrst in umetnih križancev v skladu s predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material;
3. semenski material kmetijskih rastlin so seme, cele rastline ali deli rastlin vrst kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin;
4. semenski material kmetijskih rastlin so tudi deli rastlin in sadilni material drevesnih vrst in umetnih križancev iz 2. točke tega člena, če jih pri uvozu spremlja pisna izjava dobavitelja, da »niso za uporabo v gozdarstvu« oziroma so kot taki jasno označeni.
3. člen
Enotni obrazec prijave se vloži pri pristojnem fitosanitarnem inšpektorju v dveh izvodih.
4. člen
Na podlagi enotnega obrazca prijave se opravi skupni inšpekcijski pregled in izda ena odločba, s katero se dovoli ali prepove uvoz pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin.
Odločba iz prejšnjega odstavka se izda v obliki uradnega zaznamka na prijavi.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-161/2002
Ljubljana, dne 9. oktobra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost