Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002

Kazalo

2314. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju, stran 4853.

Na podlagi 116. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99 in 100/00) 36. člena zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 33. redni seji dne 9. 5. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 63/99), se v 57. členu doda nova četrta alinea (dosedanja četrta postane peta), ki se glasi:
“- izvaja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ter sprejme poslovnik o načinu dela komisije za izvajanje nalog po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,”.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/1999
Ribnica na Pohorju, dne 9. maja 2002.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost