Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, stran 4496.

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 3. in 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01), 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) so Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 3. 2002, Občinski svet občine Štore na seji 25. 4. 2002 in Občinski svet občine Vojnik na seji dne 16. 4. 2002 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1. člen
V odloku o ustanovitvi LTO (Uradni list RS, št. 10/00) se 1. člen spremeni, tako da se kot ustanovitelj črta Občina Dobrna.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ime oziroma firma zavoda je Zavod za turizem Celeia Celje.
Skrajšano ime zavoda je Zavod za turizem Celje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določena s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Trg celjskih knezov 9.”
3. člen
V 3. členu se na koncu doda nova dejavnost:
“O 93.050 Druge osebne storitve od tega ORGANIZACIJA POROK”
4. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 6. člena, tako da se glasita:
“Svet zavoda ima sedem članov.
Po enega člana sveta imenuje vsaka ustanoviteljica v skladu s svojimi statutarnimi določbami, enega člana imenujejo delavci, tri člane pa imenujejo člani zavoda na občnem zboru članov.”
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 14. člena, tako da se pravilno glasi:
“Občine ustanoviteljice se zavezujejo, da bodo za delovanje zavoda iz proračuna zagotavljala finančna sredstva v razmerju 70% Mestna občina Celje, 20% Občina Vojnik in 10% Občina Štore.”
6. člen
Do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta po sprejetju teh sprememb in dopolnitev, opravlja poklicno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja zavoda Boštjan Vrščaj, ki je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register ter za podpisovanje vseh listin zavoda.
7. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse tri občine, odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33301-01/2002
Celje, dne 10. maja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost