Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2002 z dne 11. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2002 z dne 11. 4. 2002

Kazalo

1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2001, stran 3094.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta občine Sv. Andraž v Sl. goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sv. Andraž v Sl. goricah na 28. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
                               SIT
– prihodke v višini                 175,102.720,
– odhodke v višini                 163,003.086,
– presežek prihodkov nad odhodki           12,099.634.
3. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna izkazuje:
                               SIT
– prihodke v višini                   878.171,
– odhodke v višini                   199.440,
– presežek prihodkov                  678.730.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 2001 v višini 12,099.634 SIT se prenese v splošni sklad Občine Sv. Andraž v Sl. goricah, sredstva bodo v letu 2002 realizirana po proračunu Občine Sv. Andraž v Sl. goricah.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna za leto 2001 v višini 678.730 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2002 in se lahko uporabi za namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.
6. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št.403-03-02
Vitomarci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Sv. Andraž v Sl. goricah
Franc Krepša, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost