Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001

Kazalo

2604. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Podlehnik, stran 5180.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 15. redni seji dne 15. 5. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Podlehnik
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) se 43. člen spremeni tako, da glasi:
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih navzočih članov izreklo ZA njen sprejem.
2. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedo “večina” doda beseda “opredeljenih”.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Podlehnik, dne 16. maja 2001.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.