Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1888. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče, stran 3352.

Na podlagi 16. in 109. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 16. redni seji dne 6. 4. 2001 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Velike Lašče
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) se spremeni 44. člen tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih glasov izrekla ZA.«
2. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 814/2001
Velike Lašče, dne 6. aprila 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost