Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001

Kazalo

1111. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava, stran 1878.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 20. seji dne 1. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
1. člen
V odloku o prometni ureditvi v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 58/00) se v 11. členu za 15. točko dodajo nove 16., 17., 18. in 19. točke, ki se glasijo:
»16. kjer to prepoveduje prometna signalizacija;
17. pred vhodom v stavbo, dvorišče, garažo ali pred drugimi priključki na občinsko cesto;
18. na otroškem igrišču, na zelenih površinah in v parku;
19. na ali pred označenimi komunalnimi napravami.«
2. člen
V 41. členu se v drugi alinei za številko 12 doda vejica in črta beseda »in« ter za številko 13 v isti alinei dodajo številke: »16., 17., 18. in 19.«; ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015/01-11/00
Lendava, dne 1. marca 2001.
Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.