Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

469. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (3. dopolnitev), stran 1451.

Na podlagi 13. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
S E Z N A M
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (3. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US) je 29. 6. 1999 z njimi soglašal senat Univerze v Ljubljani, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 9. decembra 1999 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
I.1. Strokovni naslov po dodiplomskem študijskem programu
-----------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD -  Strokovni naslov po zakonu   Okrajšava
študijski program,   o strokovnih in znanstvenih
sprejet po zakonu    naslovih (Uradni list RS,
o visokem šolstvu    št. 47/98)
(Uradni list RS,
št. 67/93)
-----------------------------------------------------------------
1. FAKULTETA ZA KEMIJO
IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
- študijski program za
pridobitev univerzitetne
izobrazbe
-----------------------------------------------------------------
Kemijsko inženirstvo  univerzitetni    univ. dipl. inž.
kem.
            diplomirani
            inženir
            kemijskega
            inženirstva
            univerzitetna         inž.
            diplomirana inženirka
            kemijskega inženirstva
-----------------------------------------------------------------
Z dnem objave strokovnega naslova univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva/univerzitetna diplomirana inženirka kemijskega inženirstva v Uradnem listu Republike Slovenije se za te diplomante prenehata uporabljati strokovna naslova univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije/univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije in okrajšava univ. dipl. inž. kem. tehnol., objavljena v Uradnem listu RS , št. 33/99.
I.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
-----------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD -  Strokovni naslov po zakonu   Okrajšava
študijski program,   o strokovnih in znanstvenih
sprejet po zakonu    naslovih (Uradni list RS,
o visokem šolstvu    št. 47/98)
(Uradni list RS,
št. 67/93)
-----------------------------------------------------------------
1. AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST
- študijski programi
za pridobitev
magisterija
-----------------------------------------------------------------
Slikarstvo       magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
Kiparstvo        magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
Grafika         magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
Video          magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
Restavratorstvo     magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
Likovna tehnologija   magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
Oblikovanje vizualnih  magister umetnosti        mag.
komunikacij       magistrica umetnosti
Industrijsko      magister umetnosti        mag.
oblikovanje       magistrica umetnosti
Unikatno oblikovanje  magister umetnosti        mag.
            magistrica umetnosti
-----------------------------------------------------------------
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet Univerze v Mariboru, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US) je 29. 6. 1999 in 23. 9. 1999 z njimi soglašal senat Univerze v Mariboru, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 2. 7. in 9. 12. 1999 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
II.1. Strokovni naslov po dodiplomskem študijskem programu
-----------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD -  Strokovni naslov po zakonu   Okrajšava
študijski program,   o strokovnih in znanstvenih
sprejet po zakonu    naslovih (Uradni list RS,
o visokem šolstvu    št. 47/98)
(Uradni list RS,
št. 67/93)
-----------------------------------------------------------------
1. PEDAGOŠKA FAKULTETA
- študijski program
za pridobitev
univerzitetne
izobrazbe
Računalništvo in ...  profesor računalništva in ... prof. rač.
            profesorica računalništva
            in ...             in ...
-----------------------------------------------------------------
II.2. Strokovni naslovi po podiplomskih študijskih programih
-----------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD -  Strokovni naslov po zakonu   Okrajšava
študijski program,   o strokovnih in znanstvenih
sprejet po zakonu    naslovih (Uradni list RS,
o visokem šolstvu    št. 47/98)
(Uradni list RS,
št. 67/93)
-----------------------------------------------------------------
1. FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO
- študijska programa
za pridobitev
specializacije
-----------------------------------------------------------------
Tekstilstvo       specialist tekstilstva     spec.
            specialistka tekstilstva
Strojništvo       specialist strojništva     spec.
            specialistka strojništva
-----------------------------------------------------------------
III. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Znanstveni naslov je bil ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US) določen v senatu Politehnike Nova Gorica, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 15. oktobra 1999 k njemu dal soglasje in priporočilo.
III.1. Znanstveni naslov po podiplomskem študijskem programu
-----------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD -  Strokovni naslov po zakonu   Okrajšava
študijski program,   o strokovnih in znanstvenih
sprejet po zakonu    naslovih (Uradni list RS,
o visokem šolstvu    št. 47/98)
(Uradni list RS,
št. 67/93)
-----------------------------------------------------------------
1. POLITEHNIKA
- študijski program
za pridobitev
magisterija
-----------------------------------------------------------------
Karakterizacija     magister znanosti        mag.
materialov
            magistrica znanosti
            doktor znanosti         dr.
            doktorica znanosti
-----------------------------------------------------------------
IV
Strokovni in znanstveni naslovi iz tega seznama se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-1/98
Ljubljana, dne 24. januarja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost