Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3245. Odlok o spremembi območja naselja Velike Lašče v Občini Velike Lašče, stran 8598.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 11. seji dne 30. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Velike Lašče v Občini Velike Lašče
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe območja naselja Velike Lašče, priključitev in popravki mej sosednjih naselij zaradi uvedbe uličnega sistema in ureditve oštevilčenja stavb ali pripadnosti stavb k naselju Velike Lašče. Zaradi priključitve delov sosednjih naselij se spremeni meja in določi novo območje naselja Velike Lašče.
2. člen
Spremembe območja naselja Velike Lašče se izvedejo tako, da dela naselij Male Lašče in Strmec, ki se priključita naselju Velike Lašče, dobita ime naselja Velike Lašče.
3. člen
Na območju Občine Velike Lašče se na območjih naselij Male Lašče, Strmec in Velike Lašče izvedejo naslednje spremembe:
1. Območje naselja Male Lašče (priloga 1) se zmanjša za del, ki se priključi k naselju Velike Lašče:
– meja med naseljema Male Lašče in Velike Lašče, ki sedaj poteka po meji k. o. Turjak in Velike Lašče se od parcele št. 3245/1 dalje v k. o. Turjak spremeni za del tako, da nova meja poteka po zunanji meji parcel št. 3245/1, 3243/1, 3235/2, 3233, 3227, 3225/4, 3216, 3210/1, 3197/5, 3197/4, 3197/3, 3197/1 in 3197/2 vse v k. o. Turjak;
2. Območje naselja Strmec (priloga 2) se zmanjša za del, ki se priključi k naselju Velike Lašče:
– meja med naseljema Strmec in Velike Lašče, ki sedaj poteka od meje z naseljem Velika Slevica dalje po južni meji parcele št. 2116/1, po vzhodni meje parcele št. 1813 in 1809/1, prečka cesto Velike Lašče – Mala Slevica in po vzhodni ter južni meji parcel št. 1393, 1396, 1403, 1404 in 2134/2 se spremeni za del tako, da nova meja poteka od meje z naseljem Velika Slevica dalje po meji med k. o. Dvorska vas in Velike Lašče in po vzhodni in južni meji parcel št. 1391, 1392, 1393, 1396, 1403, 1404, 1410 in 1409 vse v k. o. Velike Lašče.
4. člen
Območna geodetska uprava – izpostava Ljubljana izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v register prostorskih enot, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) vodi za območje Občine Velike Lašče.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1632
Velike Lašče, dne 30. junija 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l. r.

AAA Zlata odličnost