Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1172. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Skrilje, stran 3419.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – p. b., 48/86 in Uradni list RS, št. 99/99 – odl. US), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96, 43/96 – odl. US), 47.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina dne 16. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Skrilje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Skrilje se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Glasovanje na referendumu bo potekalo v nedeljo, 16. aprila 2000, od 7. do 19. ure, v osnovni šoli v Skriljah.
3. člen
Kot dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 17. marec 2000.
4. člen
Na referendumu se bodo občani Krajevne skupnosti Skrilje izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje štirih let, in sicer od 1. junija 2000 do 31. maja 2004.
5. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo namenila za preplastitev poškodovanih asfaltnih površin, sanacijo mostov ter razširitev poti na območju Krajevne skupnosti Skrilje.
Skupen znesek sredstev, potreben za izvedbo programa, znaša 15,000.000 SIT.
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 10,000.000 SIT.
6. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka bodo občani s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Skrilje, in sicer po stopnji:
– 2% od mesečne neto plače iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plače, zaposleni,
– 2% od mesečne pokojnine, prejemniki pokojnin,
– 2% od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občani, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti,
– 2% od katastrskega dohodka, zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti.
7. člen
Samoprispevek ne more biti uveden od prejemkov iz 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – p. b., 48/86 in Uradni list RS, št. 99/99 – odl. US).
8. člen
Pravico do glasovanja na referendumu imajo občani s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Skrilje, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
9. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KS Skrilje
GLASOVNICA
              za glasovanje na referendumu, 16. aprila 2000, o 
                  uvedbi krajevnega samoprispevka
Navodilo: glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”
Vprašanje:
“Ali ste za to, da se na območju KS Skrilje v obdobju od 1. 6. 2000 do 31. 5. 2004, za sofinanciranje preplastitve poškodovanih asfaltnih površin, sanacije mostov ter razširitve poti, uvede samoprispevek v denarju, ki bi ga plačevali občani s stalnim bivališčem v KS Skrilje po naslednjih stopnjah:
– 2% od mesečne neto plače iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plače, zaposleni,
– 2% od mesečne pokojnine, prejemniki pokojnin,
– 2% od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občani, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti,
– 2% od katastrskega dohodka, zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti.”
ZA	              PROTI
10. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Skrilje.
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa bo odgovoren Svet krajevne skupnosti Skrilje, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih enkrat letno poročal volilnim upravičencem.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja sredstev samoprispevka bo kontrolirala DURS, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Ajdovščina.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem z zbranimi sredstvi samoprispevka bo opravljal Nadzorni odbor občine Ajdovščina.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 009-1/2000
Ajdovščina, dne 16. marca 2000.
Podžupan
Občine Ajdovščina
Igor Česnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti