Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold, stran 3194.

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 12. seji dne 17. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Prebold na dan 31. 12. 1999 znašala 135.640,02 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnine v letu 2000.
2. člen
Za m2 koristne stanovanjske površine za celotno območje Občine Prebold znašajo povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 16% od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev (IKO)        8%,
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU)         8%.
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 1%.
4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine se mesečno valorizira z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki ga vsak mesec izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM. Višina povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča sta predstavljena v razmerju do povprečne gradbene cene.
Višina povprečne gradbene cene za m2 se za tekoče leto določi s sklepom Občinskega sveta občine Prebold.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07/06/99-01
Prebold, dne 17. februarja 2000.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost