Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/1999 z dne 29. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/1999 z dne 29. 12. 1999

Kazalo

5134. Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju, stran 16631.

Na podlagi 29., 72. in 73. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 5. in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99), 102. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) in 140. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99), so Občinski svet občine Brežice na seji dne 22. 11. 1999, Občinski svet občine Krško na seji dne 2. 12. 1999 in Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 10. 1999 sprejeli
S P R E M E M B E S T A T U T A R N E G A A KT A
o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju
1. člen
V statutarnem aktu o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju (Uradni list RS, št. 21/97 in 27/98) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da glasi:
»Svet sestavljajo župani, eden od podžupanov in tajniki oziroma direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic«.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta opravlja delavec občinske uprave, ki je pooblaščen za strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta tiste občine, katere župan je predsednik sveta.«
3. člen
Spremembe statutarnega akta v enakem besedilu z dvetretjinsko večino sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
4. člen
Te spremembe statutarnega akta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/97-1/18
Sevnica, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti