Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999

Kazalo

3209. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8659.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št 34/95, 17/97 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 6. seji dne 27. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorizacijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Šmarje pri Jelšah;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Šmarje pri Jelšah in ceste med naselji v Občini Šmarje pri Jelšah in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v naselju Šmarje pri Jelšah z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/BRANK od 15. 3. 1999.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o lokalnih nekategoriziranih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 6/82).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-62/99
Šmarje pri Jelšah, dne 28. maja 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost