Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999

Kazalo

1066. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste, stran 2571.

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 6. člena statutarnega sklepa Občine Komenda (Uradni list RS, št. 10/99), je Občinski svet občine Komenda na 3. seji dne 26. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste
1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Komenda Moste (Uradni list RS, št. 21/96) se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na področju Občine Komenda v okviru enotnega šolskega okoliša. V šolski okoliš Oš Komenda Moste sodijo naslednji prostorski okoliši: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17.“.
2. člen
V tč. III. DEJAVNOST ZAVODA se:
– v 12. členu odloka doda dve novi dejavnosti zavoda, tako da se 12. člen glasi:
“Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/80.4 Izobraževanje odraslih;
– M/80.101 Dejavnost vrtcev;
– Prevozi otrok za potrebe realizacije letnega delovnega načrta zavoda.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.“.
3. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 01504-5/99
Komenda, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.
IZPIS HIŠNIH ŠTEVILK ZA OBCINO KOMENDA (164)
Enota izpisa: PROSTORSKI OKOLIŠ

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0001; Naselje: KOMENDA (005); Ulica: GLAVARJEVA
CESTA (0002); 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 92, 94, 96, 98, 100,
102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Naselje: KOMENDA (005); Ulica: KRANJSKA POT (0004); 1, 2, 3, 4, 5,
7, 9; Naselje: KOMENDA (005); Ulica: KREKOVA ULICA (0005); 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27

Naselje: KOMENDA (005); Ulica: URHOVA ULICA (0008); 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Naselje: KOMENDA (005); Ulica: ZAJCEVA CESTA (0010); 1, 3, 5, 6,
6A, 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0002; Naselje: KOMENDA (005); Ulica: CEBULJEVA
ULICA (0001); 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19

Naselje: KOMENDA (005)

Ulica: GLAVARJEVA CESTA (0002)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10A, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22A, 23, 25, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
46A, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 55A, 56, 57, 58, 59, 59A, 60, 61, 62,
63, 64, 64A, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Naselje: KOMENDA (005)

Ulica: JEZERŠKOVA ULICA (0003)

1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Naselje: KOMENDA (005)

Ulica: KRANJSKA POT (0004)

15

Naselje: KOMENDA (005)

Ulica: REMICOVA POT (0006)

6, 7

Naselje: KOMENDA (005)

Ulica: SADARJEVA ULICA (0007)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21

Naselje: KOMENDA (005)

Ulica: ZADRUŽNA ULICA (0009)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0003

Naselje: MOSTE (009)

43, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, 45A, 45B, 45C, 45D,
46, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 51A, 52, 52A, 53, 53A, 54, 54B, 56,
56A, 56B, 56C, 57, 57A, 57B, 57C, 58, 58A, 59, 59A, 60, 60B, 61,
61A, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67A, 67B, 67C, 68, 78A, 80, 80B, 80C,
80D, 80E, 80F, 80H, 80I, 80J, 80K, 80L, 92, 92B, 93, 94, 94A, 94B,
94C, 95, 95A, 96, 97, 97A, 98, 98A, 99, 99A, 100, 101, 102, 103,
104, 105

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0004

Naselje: MOSTE (009)

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2C, 3, 4, 5, 5A, 6,
6A, 7, 8B, 8C, 8E, 8F, 10, 10A, 12, 14, 15, 17, 17A, 18, 19, 20,
21, 22, 40F, 69, 70, 70A, 71, 71A, 72, 73, 74, 75, 75A, 76, 77,
78, 79, 79A, 79B, 80A, 81, 82, 83, 84, 84A, 84B, 85, 85A, 86, 87,
87A, 88, 88A, 88B, 89, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F, 89G, 89H,
89J, 90, 91, 91A, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 133A, 134,
135, 136, 137

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0005

Naselje: MOSTE (009)

8, 8A, 8D, 9, 9A, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29,
29A, 29B, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40,
40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 41

PROSTORSKI, OKOLIŠ: 0006

Naselje: SUHADOLE (013)

1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5, 5A, 5B, 5C, 5D,
5E, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7F, 8, 8A, 8B, 8C, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 31, 31A, 31B,
32, 32A, 32B, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 38C, 38D, 38E, 39, 39A,
39B, 40, 40A, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 42A, 42B, 43, 44, 44A,
44C, 44D, 44E, 44F, 45, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 47A, 47B, 47C, 47D,
48, 48A, 49, 49A, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56,
56A, 57, 57A, 57B, 57C, 58, 59, 59A, 59B, 60, 60A, 61, 61A, 61B,
61C, 61D, 61E, 61F, 61G, 62, 62A, 62B, 62C, 62D, 63, 63A, 64, 65,
65A, 66, 66A

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0007

Naselje: ŽEJE PRI KOMENDI (014)

1, 1A, 2, 3, 3B, 4, 4B, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15C, 16, 17

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0008

Naselje: POTOK PRI KOMENDI (012)

1, 2, 3, 3B, 4, 4A, 5, 5A, 6

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0009

Naselje: BREG PRI KOMENDI (001)

1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14C,
15, 15A, 15B, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0010

Naselje: NASOVCE (010)

1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12,
13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 21A, 22,
23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 33

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0011

Naselje: KLANEC (004)

1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 9A, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A,
28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39,
39A, 40, 41, 41C, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 47, 47A, 47B, 47D, 48,
48A, 48B, 49, 50, 51, 57, 59

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0012

Naselje: PODBORŠT PRI KOMENDI (011)

1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11,
12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 18B, 19, 19A, 19B,
19D, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 23, 23A, 24, 25, 26, 27,
27A

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0013

Naselje: GMAJNICA (002)

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78,
79, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 108,
112, 114, 115, 117, 117A, 118, 119, 120, 121, 124

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0014

Naselje: GORA PRI KOMENDI (003)

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10,
10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 17C, 18, 18A, 19, 20,
20A, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 24, 24A, 25,
26, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 28C

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0015

Naselje: MLAKA (008)

1, 2, 3, 3B, 3C, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 15,
16, 17, 17A, 17B, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B,
24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 33B,
34, 35, 36, 37, 37A, 37B, 37C, 38, 38A, 38B, 38C, 38D, 39, 40,
40A, 41, 41B, 42

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0016

Naselje: KRIŽ (007)

1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A,
23B, 23C, 23D, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 40A, 41, 41A, 41B, 41C,
42, 42A, 42B, 42C, 42D, 43, 43B, 44, 44A, 44B, 44D, 44E, 45, 45A,
46, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 52, 52A, 53, 53A, 54, 55, 55A, 55C,
56, 57, 58, 59, 59A, 59B, 59C, 60, 61, 62, 62A, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 70A, 71, 71A, 72, 73, 74, 74A, 74B, 74C, 75, 76, 77,
78, 79, 83, 84

PROSTORSKI OKOLIŠ: 0017

Naselje: KOMENDSKA DOBRAVA (006)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 12A.


AAA Zlata odličnost